ספרים חטיבה עליונה תשפב

כתוב את הכותרת כאן יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.   יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג […]

עיכייג

כתוב את הכותרת כאן יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.   יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג […]

ספרים חטע תשפב

כתוב את הכותרת כאן יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.   יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג […]

השאלת ספרים

כתוב את הכותרת כאן קבלת ספרים במסגרת פרויקט השאלת ספרים עולים ל- ז'  11.7 – 14.7 בשעות 8:30 – 14:30. בסיפריית בנין ראשי חטיבה עליונה קומת קרקע. עולים ל- ח' 19.8 22.8   – 23.8 בשעות 8:30 – 12:00 בסיפריית חטיבת הביניים קומת קרקע. עולים ל- ט'  24.8 – 26.8 בשעות 8:30 – 12:00 בסיפריית חטיבת הביניים קומת קרקע.

טפסי הרשמה

טפסי הרשמה לתיכון   טופס רישום לתיכון  טופס הצהרת בריאות כתב הצהרה והתחייבות הורים גרושים 

הצהרת בריאות

קבלת ספרים במסגרת פרויקט השאלת ספרים עולים ל- ז'  11.7 – 14.7בשעות 8:30 – 14:30.בסיפריית בנין ראשי חטיבה עליונהקומת קרקע. עולים ל- ח' 19.8 22.8   – 23.8בשעות 8:30 – 12:00בסיפריית חטיבת הבינייםקומת קרקע. עולים ל- ט'  24.8 – 26.8 בשעות 8:30 – 12:00בסיפריית חטיבת הבינייםקומת קרקע.

מכתב רישום לחטיבה להורים ולתלמידים תשפב

כתוב את הכותרת כאן יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.   יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג […]

צוות שכבת ז

צוות שכבת ז' רכזת        ח    יועצת       מ     כיתה        שם המחנך               ז' 1       לוי מור                               ז' 2       גוטליב בר        […]

צוות שכבת ח

צוות שכבת ח' רכזת        ח    יועצת       מ     כיתה        שם המחנך               ח' 1       לביא לימור                        ח' 2       שנדלר גלנה               ח' […]

צוות שכבת ט

צוות שכבת ט' רכזת        ח    יועצת       מ     כיתה        שם המחנך           ט' 1        דורנובסט הדר             ט' 2        גואטה דבורה          ט' 3        כהן שרון        […]