קבלת ספרים במסגרת פרויקט השאלת ספרים

 
עולים ל- ז'
11.7 – 14.7
בשעות 8:30 – 14:30.
בסיפריית בנין ראשי חטיבה עליונה 
קומת קרקע.
 
עולים ל- ח'
19.8
22.8 – 23.8
בשעות 8:30 – 12:00
בסיפריית חטיבת הביניים
קומת קרקע.
 
עולים ל- ט'
24.8 – 26.8 
בשעות 8:30 – 12:00
בסיפריית חטיבת הביניים
קומת קרקע.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות