יחב"ל - יחסים בינלאומיים

 

 

תוכנית ייחודית במדינת ישראל. הנושאים הנלמדים במגמה נשענים על חומר אוניברסיטאי.

מה הכוונה ביחסים בינלאומיים?

המובן המילולי הוא קשרים בין מדינות, ולא רק מדינות לאום. בעולם יש 200 מדינות מתוכם 193 מדינות חברות באו"ם. מדובר במכלול מסועף הדורש התייחסות רבה.

מדינות מנהלות מערכת יחסים שמניעיה רבים. אינטרסים מקומיים, אזוריים וגלובליים מניעים את דרך פעולתם.

לדוגמא : היחסים בין מדינת ישראל לארצות הברית, מה מהות קשרים אלה ? מהם השיקולים של ארה"ב לתמוך במדינת ישראל? ולהיפך מהם שיקוליה של ישראל לעמוד לצד ארה"ב ?

התלמיד לומד במסגרת מגמת היחב"ל תאוריות וגישות בתחום הכלכלה, מדיניות חוץ, קבלת החלטות, בריתות, סכסוכים . כאשר התלמיד לומד תאוריות בתחום קבלת ההחלטות אשר בסיסו נעוץ באישיותו של מקבל ההחלטה. מה מניע אותו, מה גרם לו להגיע לאותה החלטה? האם טעה וכיצד לשפר .

מערכת היחסים של ישראל עם איראן:

נושא זה מעסיק בשנים אחרונות בשל תוכנית הגרעין האיראנית שיש לה השלכות על ביטחון הזירה המזרח תיכונית, ובמיוחד את מדינת ישראל. במסגרת זו התלמיד לומד על נושא המלחמה הגרעינית הכולל תאוריות הרתעה. מה נדרש ממדינה כדי להרתיע אחרת שלא תשתמש בנשק הגרעיני.

נושא המשברים בעולם :

למידתם של משברים משמעותיים ודרכי התגובה כנושא בוחן לדרך ההתמודדות הנדרשת במידה ונצטרך לעמוד בפני משבר כזה. כיצד מדינות המערב מתמודדות ? מהם הכלים לפתור או לנסות לפתור משבר. ( סנקציות כלכליות ואמברגו ).  שילוב אקטואליה לאירועים. כמו משבא אוקראינה- פלישת רוסיה לחצי האי קרים והסנקציות על רוסיה. צפון קוריאה הדיקטטורה המאיימת על שלומו של העולם. והכלים להתמודדות מולה.

גלובליזציה:

ישנם ארגונים הנמצאים מעל מסגרת המדינה – מימד על לאומי.(האיחוד האירופי, או"ם וכו' ) ארגונים בינלאומיים לא מדינתיים יוניצ"פ, אונסקו, רופאים ללא גבולות..)

גלובליזציה של הטרור:

לאור ההתפתחויות בשנים האחרונות התלמיד לומד על ארגוני גרילה, על ארגונים אסלאמיים רדיקליים כמו אלקעידה, דאע"ש ( המדינה האסלאמית). שימוש ברשתות החברתיות לשם גיוס מתנדבים והפצתם של אדיאולוגיות.

בזירה המקומית :

הסכסוך הישראלי- פלסטיני : מקורות הסכסוך, המאבק : מלחמות ישראל האינתיפאדות.

כמוכן הנושא :

ישראל וחזבאללה, ישראל וחמא"ס.

פעילות מיוחדת:

במסגרת הלימודים במגמה נפגשים התלמידים עם  שגרירים, נציגי מדינות מהשגרירויות הקיימות במדינת ישראל. בשנת תשע"ו התלמידים נרתמו לפרויקט של משרד החוץ : "המאבק באנטישמיות ברשתות החברתיות" – לפרויקט נבחרו תלמידי היחב"ל , בשל הכשרתם וידיעותיהם בתחום הגלובלי.

התלמידים משתתפים בפרויקט "דגם האו"ם" תוכנית הכשרה בה התלמיד נדרש לטפל בנושאים בהן האו"ם נדרש לטפל. למעה תלמיד היחב"ל מגיע לתוכנית עם יתרון בשל לימודיו במסגרת המגמה.

 

הערכת יכולתו והישגיו של התלמיד

המגמה ייחודית בשימוש לאורך הלימודים  בשימוש בכלי הערכה חלופי ואין השענות רק על מבחן הבודק את ידיעותיו.

במהלך הלימודים התלמיד  משתתף בסיורי לימודים בכל שנה סיור אחד.

כמוכן נדרש להכין מטלות , עבודות חקר, מצגת, סוף, כל הפרמטרים הללו מהווים את הערכתו והישגיו.

והם כלולים בציון המגן בו הוא מוגש. בסוף כיתה יב נבחן התלמיד בבחינת בגרות.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות