סוציולוגיה

 

 

 

במה עוסקת הסוציולוגיה ?

 

הסוציולוגיה עוסקת בחקר יחסים בין בני-אדם בקולקטיבים.

דפוסי היחסים בין בני-אדם מגוונים ושונים בחברה ובין החברות השונות. תפקיד הסוציולוגיה הוא מתן הסברים לשונות, לדינמיות ולהמשכות של היחסים הללו.

המחקר הסוציולוגי מסייע לנו להבין את המקורות החברתיים של הבעיות והתהליכים בחברה והשלכותיהם.

 

המקצוע מתמקד בשאלות המחקר הספציפיות שהעסיקו – וממשיכות להעסיק – סוציולוגים, ובדפוסי חקירה של שאלות אלה.

 

הסוציולוגיה הנה דיסציפלינה דינמית ומתפתחת. זהו מקצוע פלורליסטי ולא מונוליטי, הכולל מגוון של גישות ותיאוריות. לעיתים הן משלימות זו את זו לפעמים – סותרות.

 

תכנית הלימודים:

 

תכנית הלימודים החדשה מציגה את הסוציולוגיה כדיסציפלינה של חקר הסביבה האנושית. היא מדגישה את תפיסת החברה כמערכת פתוחה ומשתנה. הדבר בא לידי ביטוי בהצגת הנושאים באמצעות העלאת שאלות. בכל נושא שנלמד במהלכה מובאות שאלות מרכזיות לעיון, לדיון ולבדיקה ע"י התלמיד. התכנית מציבה תשובות חלופיות אפשריות לשאלות, על פי תיאוריות ומחקרים קלאסיים וחדשים גם יחד. מודגש בה העיסוק בחלופות השונות,  בניגוד לתשובה החד-משמעית. היא מעודדת העלאת שאלות ומתן לגיטימציה לספק.

רצף הלימוד כולל את הנושאים הבאים: מבוא, תרבות, קבוצה, חיברות, משפחה ושינוי חברתי.

 

אפשרויות לעתיד:

 

 

bd06982_

 

התכנית שמה דגש על פיתוח אסטרטגיות של למידה עצמית, פיתוח כושר ביטוי בכתב ובע"פ, פיתוח יכולת קריאה של טקסטים והבנתם כבסיס ללמידה עצמאית חשיבה ביקורתית וקבלת החלטות.

התכנית מבוססת על למידה חווייתית והתנסותית – תהליך שמשלב פיתוח חשיבה קוגנטיבית עם פיתוח הצד האפקטיבי רגשי. התנסות זו תקל על הלומד בהמשך חייו כאדם שקול ואחראי הלוקח חלק בהוויה ובעשייה בחברה הדמוקרטית – פלורליסטית ותוכל לשמשו כבסיס לפעילות ציבורית, ארגונית או ניהולית בעתיד. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות