עוד ב"העמית"

פתיחת שנת הלימודים..התרגשות??      "מכל הרגעים בזמןלמצוא אחד לאחוז בולהגיד שהגענו        תמיד לזכור לרגע לעצורולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו" תודה לשכבת י"ב על קבלת פנים חגיגית❤?❤?           שנה נפלאה לכולם⭐?⭐