בחינות מגן / בגרות

טוהר הבחינות

מבנה בחינת הבגרות החל מתשע"ה

לוח בחינות בגרות קיץ תשפ"א

קישור לאגף הבחינות

 

שימו לב!

לוח בחינות הבגרות אינו סופי ועשוי להשתנות עקב המצב.

אין לתכנן היעדרויות מסיבות שונות (כולל נסיעות לחו"ל) על בסיס המועדים שפורסמו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת