תלמידים, הורים ומורים יקרים,

גאה ושמחה אני לפתוח את שנת הלימודים בחטיבת הביניים "אחרון הבילויים" במתחם השש שנתי, 

קריית חינוך העמית.  

אני רואה זכות גדולה לנהל את חטיבת הביניים, כחלק ממתחם קריית החינוך "העמית", 

הנחשבת לאחת המובילות בעיר בהישגים לימודיים וספורטיביים ובערכים חינוכיים-חברתיים.  

קריית החינוך חרטה על דגלה את ערך המצוינות. ערך זה עובר כחוט השני בכל רבדי העשייה החינוכית, 

הלימודית ומהווה נדבך מרכזי בטיפוח ובפיתוח התלמיד.

מצוינות אמתית מושגת ע"י חתירה מתמדת למיצוי היכולת האישית של כל אחד ואחת הן בתחום הלימודי 

והן בתחום החברתי והאישי, ואנו בחטיבת הביניים "אחרון הבילויים" רואים בכל תלמיד ותלמידה עולם ומלואו

וככזה נעשה כל מאמץ על מנת לשים את היחיד במרכז ולהביאו לידי מיצוי יכולותיו.

בהמשך לשנים קודמות, אנו נעמיק את הדיאלוג, את היחס האישי ואת המענה הפרטני במישורים רבים החל

מהחינוך האישי, דרך מתן מענה לימודי ורגשי, וכלה בהעמקת השיח המקרב והמכבד.

כמו כן, אנו נקדם למידה משמעותית חדשנית בהתאם ליעדי משרד החינוך ולמען קידום ופיתוח הצוות החינוכי

ותלמידיו בד בבד לקיומו של שיח פתוח וכנה.  

מאמינה, כי רק באמצעות הידברות ניתן לצמוח וליצור אקלים חיובי, אשר אינו מקדם רק הצלחה והישגים אלא    גם מאפשר מצוינות אמתית, תחושת סיפוק ומימוש עצמי.   

בפתחה של השנה החדשה, מבקשת להודות לכלל הצוות החינוכי והניהולי על היערכות מיטבית לקראת פתיחת

שנת הלימודים, ומבטיחה כי הצוות כולו לא יחסוך כל מאמץ על מנת לעמוד ביעדים אשר הציב לפניו.


מאחלת לכולנו, תלמידים, הורים, ומורים יקרים, שנת שלום וביטחון, שנה של התחדשות ויצירתיות.


שלכם,

סיטון תמי
מנהלת חטיבת הביניים "אחרון הבילויים"
העמית – מקיף ג'

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת