החזרי נסיעות בתחבורה ציבורית

מצ"ב קישורים לטפסי השתתפות בהוצאות נסיעה עבור תלמידים הזכאים על פי קריטריונים

וטופס בקשה חריגה.

חשוב לנו להבהיר כי ההחזר ניתן רק לתלמיד שהמרחק בין ביתו לבית הספר הוא מעל 3 קילומטר.

(בחינוך הרגיל) בחינוך המיוחד חישוב המרחק הוא שונה.

כמו כן, להלן הקישור כפי שמופיע באתר העירייה:

עיריית ראשון לציון – הסעות תלמידים (rishonlezion.muni.il)

למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים החזר נסיעה הם מרחקי הליכה ולא נסיעה.

לידיעתכם:

יש להגיש את הטפסים בצירוף כל האישורים הנדרשים במייל [email protected]

 או בפקס 03-6180356.

הטפסים יתקבלו עד ה1/3 בלבד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת