קבלת ספרים במסגרת פרויקט השאלת ספרים

עולים ל- ז'  11.7 – 14.7
בשעות 8:30 – 14:30.
בסיפריית בנין ראשי חטיבה עליונה
קומת קרקע.

עולים ל- ח' 19.8 
22.8   – 23.8
בשעות 8:30 – 12:00
בסיפריית חטיבת הביניים
קומת קרקע.

עולים ל- ט'  24.8 – 26.8 
בשעות 8:30 – 12:00
בסיפריית חטיבת הביניים
קומת קרקע.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות