משפחת העמית מרכינה ראש לזכרם של 23,816 חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

יהי זכרם ברוך !

"החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר
זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר
מזכרונם הוא לעולם לא ימחה.

הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן.
נרות הלילה דעכו. הידידות האהבה
הנעורים שבאו פתע אל סופם
הנעורים שבאו פתע אל סופם"
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות