מועצת תלמידים

מועצת תלמידים

שמות התלמידים שנבחרו להוביל את מועצת התלמידים:

יו"ר – 

ממלאת מקום היו"ר – 

ס. יו"ר משכבת י"ב – 

ס. יו"ר משכבת י"א – 

ס. יו"ר משכבת י' – 

 

פרוטוקולים

דבר היו"ר

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת