כתוב את הכותרת כאן

 
                                                 
הורים יקרים!

ע"פ החלטת ועד הורים מוסדי של ביה"ס ובכפוף לסכומים המרביים שנקבעו על פי חוזר מנכ"ל והחלטת ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשע"ו, רצ"ב פירוט תשלומי הורים.

 

תשלומי רשות

תשלומים שנועדו לביצוע פעילויות  העשרה משלימות לחינוך הפורמאלי, כגון טיולים וסל תרבות.

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכני האירועים שנקבעו  בשל אילוצים ביטחוניים, טכניים שיקולים פדגוגיים אחרים.

 

הסדרי התשלומים : 

· התשלום לביה"ס יתבצע בהוראת קבע/כרטיס אשראי ב-10 לכל חודש    

  החל מאוקטובר 2016 ויחולק ל-5 תשלומים עד פברואר 2017.

· מזכירות ביה"ס תקבל רק  תשלומים  מלאים  כמפורט בחוזר זה. כל

  תשלום חלקי יתואם עם מנהלת ביה"ס ויקבל את אישורה .

· המאחרים לשלם לא יוכלו ליהנות מפריסת תשלומים.

· יתרת חוב משנה קודמת תועבר לשנה"ל תשע"ז. יש לשלם את החוב

  בתוספת תשלומי הורים משנה"ל הנוכחית.

· העברת התשלום לביה"ס, היא לבדה, מהווה אישור להשתתפות התלמיד

  בתכנית  והסכמת ההורים להשתתפות ילדיהם בתוכנית רכישה מרוכזת

  של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד.

· התלמידים שהוריהם לא יאשרו רכישת שירותים נוספים יישארו ללמוד

  בביה"ס. 

· יתכנו פעילויות ותשלומים נוספים, כגון: קבוצות לימוד ייחודיות, כתות

  תקשורת וכדומה.

  

בקשות למלגה / הנחה

הזקוקים להנחה בתשלומי ביה"ס  יתבקשו למלא ‏ טפסים ולהגישם  ליועצת השכבה  בצירוף  המסמכים הנדרשים. קבלת ההנחה מותנת בהבאת כל המסמכים הדרושים ובתשלום כל החוב לאחר ההנחה.

בקשות הנחה תתקבלנה  עד- לתאריך 20.10.16, לאחר מכן לא תתקבלנה  בקשות הנחה.

 

בכל שאלה, נושא  או בירור  הנכם  מוזמנים לפנות לגזברות בית הספר.

                                                 

                                          בברכה,

 צפריר  בלזברג                                                 אטי אדר

יו"ר  ועד הורים                                        מנהלת קריית החינוך

                                                             השש שנתית "העמית"

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות